Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je tevreden bent over onze dienstverlening.Na elk consult sturen wij een enquête en de resultaten worden regelmatig geëvalueerd en daarop passen wij - indien nodig- onze dienstverlening aan.

Mocht je onverhoopt om de één of andere reden toch niet geheel tevreden zijn, dan horen we dat graag van je. We zijn altijd bereid om met je in gesprek te gaan!

 Je kunt ons dan bellen (06-42526185) of een bel-me-terug-formulier invullen. Wij kunnen dan samen bespreken wat de reden is van je ontevredenheid en natuurlijk wat we er mee kunnen doen. We zoeken naar een oplossing waar jij mee uit de voeten kunt!

Komen we onverhoopt samen niet uit? Dan bestaan de volgende mogelijkheden:

Klachtenprodecure via Klachtenportaal Zorg

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Daarmee heb je de mogelijkheid om de zaak bij een externe en onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Informatie hiervoor is te vinden via KlachtenportaalZorg.nl.

Klachtenprocedure via de NVL

Je hebt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het bestuur van NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen).

Borstvoeding & meer is aangesloten bij de beroepsvereniging NVL; deze vereniging beschikt over een klachtenprocedure. Ingediende klachten worden behandeld door een klachtencommissie. Dit is een permanente commissie die bestaat uit drie leden. Een van de leden is geen lactatiekundige, bij voorkeur een jurist.

Klachten kunnen bijvoorbeeld over het volgende gaan

  • Financiële geschillen;
  • Schending van de privacy;
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige;
  • Onvoldoende rapportage;
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind;
  • Of overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

Ik verwijs je door naar de website: www.nvlborstvoeding.nl. De klachtencoördinator van de NVL zal jouw klacht dan in behandeling nemen.