EmailTwitterFacebookLinkedIn

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Na elk consult sturen wij een enquête en de resultaten worden regelmatig geëvalueerd. Daarop passen wij -indien nodig- onze dienstverlening aan.

Mocht je onverhoopt om de één of andere reden toch niet geheel tevreden zijn, dan horen we dat graag van je. We zijn altijd bereid om met je in gesprek te gaan!

Je kunt ons dan bellen (06-42 52 61 86) of een bel-me-terug-formulier invullen. Wij nemen dan alle tijd om samen te bespreken wat de reden is van je ontevredenheid en natuurlijk wat we er mee kunnen doen. We zoeken naar een oplossing waar jij mee uit de voeten kunt!

Komen we onverhoopt samen niet uit? Dan bestaat de volgende mogelijkheid:

Klachtenprodecure via Klachtenportaal Zorg

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Daarmee heb je de mogelijkheid om de zaak bij een externe en onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Ga daarvoor naar KlachtenportaalZorg.nl. Deze partij biedt klachtenregelingen aan voor zowel zzp'ers als zorginstellingen en is erkend door de rijksoverheid.

Klachten kunnen bijvoorbeeld over het volgende gaan

  • Financiële geschillen;
  • Schending van de privacy;
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige;
  • Onvoldoende rapportage;
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind;
  • Of overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.