EmailTwitterFacebookLinkedIn

WHO Code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind. Zonder beïnvloeding van commerciële partijen dus. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding aan banden gelegd.

Wij onderschrijven de WHO-code van harte. Daarom werken wij alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

De WHO-code wil:

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen
  • Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Lees de complete gedragscode in goed leesbaar Nederlands.