Privacy en AVG

Wij gaan op een goede manier met jouw persoonsgegevens om.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat strenge privacyregels. Wij voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Het doel van verslaglegging is

  • registratie van de geleverde zorg;
  • naslag voor de lactatiekundigen om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

De volgende gegevens worden opgenomen

  • persoons- en identificatiegegevens;
  • financiële en administratieve gegevens;
  • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

Recht op inzage en aanpassing van jouw gegevens

Je hebt er recht op om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je Borstvoeding & meer verzoeken deze te wijzigen. De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. Volgens de (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.  

Contact met andere zorgverleners

Wanneer Borstvoeding & meer het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen, moet daarvoor om jouw toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dien je hiervoor toestemming te geven. Borstvoeding & meer houdt zich aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.

SSL-certificaat website

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding lopen, worden versleuteld en zijn niet leesbaar voor anderen. Uit het ‘groene hangslot’ en de aanduiding HTTPS is duidelijk dat onze website, www.borstvoedingenmeer.nl, goed is beveiligd.

Cookies

Onze website plaatst alleen functionele cookies. 

Klachten

Ben je van mening dat Borstvoeding & meer niet op de juiste manier met jouw gegevens is omgegaan? Lees meer over onze klachtenprocedure.